Bild 3

Mina inspirationsföreläsningar  handlar om att utmana det som känns omöjligt och att våga ta steget och mot att förverkliga sina drömmar. Det är i stort sett samma verktyg och tankar som krävs vare sig det gäller förändring i privatlivet eller i arbetslivet. Genom att lyssna på sin magkänsla, i kombination med vilja, kunskap och kreativitet, går det att göra stora förändringar med små medel.

Inspirerande och tänkvärda anekdoter från skidlivet och vardagslivet  blandas med handfasta tips som får lyssnaren till att våga vilja förändra och ta steget närmare sina drömmar, idéer och mål.

Tid:  60-90 min enl. överenskommelse.

Områden: Inspiration, hälsa, skidåkning, förändringsarbete, våga, vinnare, idrott, fokusera, självkänsla.

Presentation av mig, se länk

 https://www.youtube.com/watch?v=eisEyWV3AL8

 

Kontakt: sara@orrensjo.com