Jag är utbildad journalist på Poppius i Stockholm, grundkursen och tv-journalistik.

Länkar till artiklar:

Få koll på Parkour och Freerunning                    http://www.freeride.se/fa-koll-pa-freerunning-och-parkour/ 

Det ska börjas i tid: Piteå Extremesport              http://www.freeride.se/pitea-xtremesport-det-ska-borjas-i-tid/

Erik Boson-Wahlberg: bummare vid 52              http://www.freeride.se/erik-boson-wahlberg-bummare-vid-52/

Profil: Christine Hargin                                               http://www.freeride.se/profil-christine-hargin/

Profil: Fredrik Schenholm                                        http://www.freeride.se/ny-fokusblogg-fredrik-schenholm/

Profil: Rachael Burks                                                  http://www.freeride.se/profil-rachael-burks/

Black Bear Open 2010                                                 http://www.freeride.se/content/4144/

Black Bear Open 2009                                                http://www.freeride.se/content/2886/

Black bear Open 2007                                                 http://www.freeride.se/content/1411/